Investice do úspor se vyplatí!

Investice do úspor se vyplatí!

Proč využívat energii efektivněji? Ušetřená energie snižuje vaše výdaje a zároveň šetříte životního prostředí. A přitom efektivně využívat energii je tak snadné…

Současný trend v energetické politice prosazuje vyrovnaný "energetický mix" jednotlivých druhů zdrojů. Jejich role je přímo závislá jak na hodnocení z hlediska trvale udržitelného rozvoje, tak z hlediska ekonomických ukazatelů. Kromě primárních zdrojů (fosilní paliva, tj. klasické elektrárny, uran, tedy JE TemelínJE Dukovany), to platí i pro tzv. alternativní zdroje, častěji nazývané jako zdroje obnovitelné. V měřítku existence lidstva a jeho potřeb jde o nevyčerpatelné formy energie Slunce a Země.


Energie ze slunce

Zpúsoby využívání sluneční energie

Solární historie v ČR a SR.

Velkoplošné solarmí systémy