Tepelné čerpadlo může využít tyto zdroje energie

Využití obnovitelných zdrojů nabývá stále více na významu. Důvodem je, že si stále více uvědomujeme svoji zodpovědnost za životní prostředí a také touha po hospodárnější, komfortnější a pokrokovější tepelné technice. Tuto skutečnost podporuje i trend, který směřuje k používání topných zařízení s kondenzační a solární technikou.

 

I tepelná čerpadla využívají obnovitelné zdroje energie z přírody – sluneční teplo zachycené ve vzduchu, půdě a spodní vodě.

 

Tepelné čerpadlo země/voda čerpá teplo z půdy. Tam je během celého roku skoro stejná teplota. Půdní kolektor uložený ve tvaru vytápěcího hadu v hloubce 1,5 m odebírá teplo z půdy.

 

Alternativou k půdnímu kolektoru je získávání tepla pomocí půdní sondy, která nevyžaduje velkou plochu. Teplo ze země odebírají speciální sondy, které sahají až do hloubky 100 m. Tam je během roku konstantní teplota ca. 10 °C.

 

Tepelné čerpadlo voda/voda získává teplo ze spodní vody, jejíž teplota je konstantní bez ohledu na roční období a venkovní teplotu. Z těžební studny se odebírá spodní voda a po získání tepla se přes vratnou studnu vrací zpět.

 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda využívá venkovní vzduch vyhřátý sluncem. Protože při nízkých teplotách klesá topný výkon, ale stoupá potřeba tepla, musí se tepelné čerpadlo doplnit o další tepelný zdroj. V budovách s nízkou potřebou tepla, tedy v nízkoenergetických domech, zajišťuje celoroční výrobu tepla tepelné čerpadlo vzduch/voda v kombinaci s dodatečným elektrickým kotlem.

Zpět