Schéma funkčnosti tepelného čerpadla

3/4 odebraného přírodního tepla + 1/4 elektrické energie = 4/4 využitelného tepla. Tepelná čerpadla pracují na stejném principu jako chladničky. Ale na rozdíl od chladničky je využívaná "teplá strana" termodynamického cyklu. Vhodný plyn probíhá střídavě kompresí (stlačením) a expanzí (uvolněním) tak, že se dosáhne cílený efekt ohřevu nebo ochlazení tohoto plynu.

 

U procesu získávání tepla, například z okolního vzduchu, je při nízkých teplotách odebíráno teplo "pracovní látkou" (ekologický R407 C nebo propan), která má nízkou teplotu varu. Kapalná pracovní látka se po odebrání tepla z tepelného zdroje (půda, vzduch, voda) vypaří a opustí výparník (3) v plynném stavu. Následně pracovní látka v plynném stavu vstupuje do kompresoru (1), kde se zvyšováním tlaku ohřeje. Zahřátý plyn vstupuje do kondenzátoru (2) a odevzdává teplo topné vodě. Během tohoto procesu pracovní látka kondenzuje a stává se znovu kapalnou. Nakonec je pracovní látce, která má ještě stále vysoký tlak, v expanzivním ventilu (4) snížen tlak a teplota a celý proces se opakuje.

Zpět